Meddelande om integritet och kakor

Allmänt

Mondi plc, Ground Floor, Building 5, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0NY, Storbritannien, i egenskap av personuppgiftsansvarig (”vi” eller ”oss”) respekterar din integritet. Detta meddelande beskriver den typ av information vi kan samla in genom vår webbplats och hur vi kan använda den informationen. Vi uppdaterar ev. detta meddelande då och då, så gå in och läs med jämna mellanrum.

Insamling och användning av personuppgifter

När du besöker denna webbplats samlar vi in följande information: datum och tid för besöket på denna webbplats, adress till de sidor som besökts på webbplatsen (URL), din IP-adress, namn och version på din webbläsare, webbplatsen (URL) du besökte innan du kom till denna webbplats, vissa kakor (se punkt 4 nedan) och den information som du ger oss när du gör en förfrågan på denna webbplats (t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress).

Det finns inga skyldigheter att tillhandahålla den information vi frågar efter på webbplatsen. Men om du inte tillhandahåller dina personuppgifter, kan du inte utnyttja alla funktioner på denna webbplats.

Dina data kommer att behandlas för syftet att göra webbplatsen tillgänglig för dig och för att ytterligare optimera och utveckla webbplatsen; för att identifiera, förhindra och undersöka attacker på webbplatsen; för att analysera användningen av webbplatsen; för att skapa besöksstatistik för webbplatsen; för att analysera och prognosticera kundefterfrågan; och för att låta dig ställa frågor via webbplatsen. Den juridiska grunden för behandling av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse att uppnå de syften som identifieras ovan (artikel 6(1)(f) EU GDPR).

Utlämnande av uppgifter

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra IT-leverantörer och till andra företag i Mondikoncernen för de syften som nämns ovan under punkt 2. Vi kommer inte att sälja, överlåta eller lämna ut dina personuppgifter till tredje part, om vi inte fått ditt uttryckliga medgivande, eller om vi behöver göra det för att uppfylla din begäran eller för andra syften i samband med detta. Vi kommer aldrig att sälja, överlåta eller lämna ut dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringssyften.

Några mottagare som nämns ovan kan befinna sig utanför ditt land eller kan behandla personuppgifter utanför landet. Nivån på dataskydd i andra länder kan skilja sig från den i ditt land. Men vi överlåter dina personuppgifter endast till länder där EU-kommissionen har bedömt att nivån på dataskyddet är tillräckligt, eller vi vidtar åtgärder för att säkerställa att (i)data bara överlåts med ditt uttryckliga medgivande; eller (ii) alla mottagare tillhandahåller en tillräcklig nivå på dataskyddet. Vi gör det till exempel genom att ingå ändamålsenliga dataöverlåtelseavtal baserade på standardklausuler (2010/87/EC och/eller 2004/915/EC). Sådana avtal kan fås på begäran från office@mondigroup.com.

Kakor, Google Analytics och andra analysverktyg

Vi kan spara viss information på din dator i form av en ”kaka” eller liknande fil. Vi kan använda den för att samla in annan information vid ditt besök på webbplatsen, till exempel vilka sidor på webbplatsen som du besöker och vad du gör där. De flesta webbläsare låter dig radera kakor från din hårddisk, blockera alla kakor eller få en varning innan en kaka sparas. Du kan få information om hur du hanterar kakor på http://www.allaboutcookies.org. Vi kan använda denna information för att skräddarsy vår webbplats så att den bättre matchar din intressen och preferenser och för att förbättra våra produkter, tjänster och marknadsföringsprogram.

Vi använder även ”Facebook Pixel” från Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”) på webbplatsen. Vi kan därmed spåra användaraktiviteter om du klickar på en Facebook-annons som vidarebefordrar användare till vår webbplats. Syftet med det är att följa upp Facebook-annonsers genomslagskraft för statistik- och marknadsundersökningssyften och kan användas för att optimera framtida annonser för dig. Alla insamlade data förblir anonyma för oss; vi kan alltså inte se en användares identitet genom dessa data. Däremot sparar och behandlar Facebook data, vilket möjliggör en koppling till din användarprofil, och det möjliggör för Facebook att använda data för reklamsyften enligt Facebooks integritetsriktlinjer (https://www.facebook.com/about/privacy/). Därigenom kan Facebook och dess partners visa annonser inom och utanför Facebook. Dessutom kan en kaka sparas på din dator för det ändamålet.

Denna webbplats använder även Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Google Analytics använder kakor för att hjälpa webbplatsen analysera hur besökarna använder den. Den information som skapas av kakan om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress och adresser (URL) till besökta sidor) sänds till och sparas av Google på servrar i USA. Vi sparar inte några av dina personuppgifter som samlats in i samarbete med Google Analytics.

Denna webbplats använder IP-anonymisering som tillhandahålls av Google Analytics. Din IP-adress trunkeras/anonymiseras därför av Google så snart de tar emot den. För vår räkning använder Google denna information för syftet att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktivitet på webbplatsen för webbplatsadministratörer och tillhandahålla andra tjänster till oss som rör webbplatsaktivitet och Internet-användning. Google kommer inte att koppla din IP-adress till andra data som Google har.

Denna webbplats använder även Google Analytics och Interest Reporting, en reklamfunktion i Google Analytics. Den ger oss information om besökarens ålder, kön och intressen på en anonym och aggregerad nivå. Det hjälper oss att förstå besökarnas användning för att ge dig en bättre upplevelse när du besöker vår webbplats. Genom att acceptera användning av kakor i samband med denna reklamfunktion i Google Analytics samtycker du till insamling, delning och användning av personuppgifter för att visa skräddarsydda annonser från Google enligt beskrivningen på https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Du kan förhindra att Google samlar in och använder dina data genom att ladda ned och installera det insticksprogram för webbläsaren som finns på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. Du kan även välja bort Google Analytics reklamfunktion genom annonsinställningarna eller genom Network Advertising Initiative på http://optout.networkadvertising.org/?c=1. Du kan även vägra användning av Google Analytics på denna webbplats genom att klicka på någon av följande länkar. En kaka som väljer bort Google Analytics läggs då in på din dator, vilket förhindrar framtida insamling av dina data när du besöker denna webbplats: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB eller https://support.google.com/analytics/answer/181881.

Mer information om Googles användarvillkor och integritetspolicy finns på http://www.google.com/analytics/terms/gb.html eller på https://www.google.at/intl/en_uk/policies/.

Denna webbplats använder LinkedIn Insight Tags, en marknadsföringstjänst från LinkedIn som tillhandahålls av LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043, USA. LinkedIn Insight Tags använder kakor för att spåra användaraktivitet till våra LinkedIn-annonser. Detta låter oss spåra genomslagskraften hos LinkedIn-annonser så att vi kan optimera dem. Mer information om LinkedIns integritetshantering i samband med LinkedIn Insight Tags finns på: LinkedIn Cookie Policy (kakpolicy)https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy och LinkedIn integritetspolicyhttps://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Du kan göra inställningar för annonser på ditt LinkedIn-konto https://www.linkedin.com/psettings/advertising.

Denna webbplats använder även Google reCAPTCHA för att förhindra olaglig användning av våra tjänster genom automatiserad åtkomst och attacker mot funktionaliteten hos vår webbplats. Google reCAPTCHA tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Du hittar mer information på https://developers.google.com/recaptcha. Med ditt medgivande använder denna webbplats även Google Maps-funktioner tillsammans med innehåll som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Funktioner och innehåll i Google Maps regleras av aktuella versioner av Google Maps/Google Earths villkor för tjänsten på https://maps.google.com/help/terms_maps.html och Googles integritetspolicy på https://www.google.com/policies/privacy/.

Vi använder Hotjar för att förstå våra besökares behov bättre och optimera webbplatsen och dess innehåll. Hotjar är en teknisk tjänst som hjälper oss att bättre förstå besökarnas upplevelse (t.ex. hur mycket tid de spenderar på olika sidor, vilka länkar de väljer att klicka på, vad de gillar eller inte gillar) och det möjliggör för oss att bygga upp och underhålla våra tjänster med återkoppling från användarna. Hotjar använder kakor och andra tekniker för att samla in data om användares beteende och deras enheter. Det inbegriper enhetens IP-adress (behandlas under din session och sparas i avidentifierad form), enhetens skärmstorlek, enhetstyp (unikt enhets-ID), information om webbläsaren, geografiskt läge (endast land) och vilket språk som väljs för att visa vår webbplats. Hotjar sparar denna information för vår räkning i en pseudynomiserad användarprofil. Det är enligt kontrakt förbjudet för Hotjar att sälja data som samlats in för vår räkning. Om du vill veta mer, kan du gå till avsnittet ”Om Hotjar” på Hotjars supportsida https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotjar.

Denna webbplats visar videofilmer med hjälp av videoplattformen YouTube som administreras av Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) (”YouTube”). YouTube tillhandahåller statistik om besökare via aggregerade demografiska data om plats, ålder, kön, vilka videofilmer som visas, hur länge och med vilken enhet. YouTube kan placera kakor på din dator – du hittar mer detaljerad information i YouTubes integritetspolicy https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Din användarupplevelse på vår webbplats förbättras och vårt erbjudande optimeras med hjälp av tjänster som tillhandahålls av UserZoom Limited, Unit 11, Royal Mills, Redhill Street, Manchester M4 5BA, Storbritannien. UserZoom förser oss med data som samlas in genom online-undersökningar. Medverkan är frivillig. Om en användare väljer att delta, samlas följande data in: svar, IP-adress, operativsystem, geografisk plats, användningsdata, enhetsinformation och hänvisande URL. UserZoom kan placera kakor på din dator – mer information finns i UserZooms integritetspolicyhttps://www.userzoom.com/privacy-policy.

Säkerhet och korrekthet

Korrektheten och säkerheten för dina personuppgifter är viktiga för oss, och vi har infört fysiska och elektroniska rutiner för skydd av dina personuppgifter. Endast auktoriserade administrativa medarbetare har åtkomst till den informationen. Om du har lämnat personuppgifter till oss och skulle vilja att den informationen raderas från våra databaser eller uppdateras, kan du skicka e-post till oss på office@mondigroup.com. Låt oss få lite tid att uppdatera dina dataposter.

Tid som data sparas

I allmänhet sparas dina personuppgifter i ett halvår och därefter bara så länge det finns lagstadgad skyldighet eller data behövs för att ställa eller invända mot juridiska anspråk som inte preskriberats.

Dina rättigheter

Enligt gällande lag har du bland annat rättighet att (under de villkor som fastställs i gällande lag): (i) kontrollera om vi har och vilken typ av personuppgifter vi har om dig och att titta på eller begära kopior av sådana data; och (ii) begära rättelse, komplettering eller radering av personuppgifter om dig som är felaktiga eller behandlade på otillåtet sätt; och (iii) begära att vi begränsar insamling, behandling eller användning av personuppgifter om dig; och (iv) under vissa omständigheter invända mot berättigat intresse att behandla dina personuppgifter; (v) begära överflyttning av uppgifter; (vi) få veta identitet för tredje part till vilken dina personuppgifter överförs; (vii) lämna in klagomål till ansvarig dataskyddsmyndighet; och (viii) ge instruktioner om hur dina personuppgifter ska behandlas efter ev. dödsfall. Du har även rätt att återkalla tidigare medgivande när som helst utan att det påverkar lagligheten i den behandling som baserats på medgivande före återkallandet.

Kontakta oss

Kontakta oss om du har några frågor angående detta integritetsmeddelande.

Mondi plc
Ground Floor, Building 5
The Heights
Brooklands
Weybridge
Surrey
KT13 0NY
Storbritannien
Tel: +44 1932 826 300