Möt våra medarbetare

Lär känna några av de medarbetare som arbetar på Mondi i Sverige. Deras expertis och engagemang för att bidra till en bättre värld är en del av det som gör Mondis medarbetare speciella.

Jessica Kärrlander, Säkerhetschef Mondi Dynäs

Vad uppskattar du mest att jobba med?
Att få utveckla och förbättra säkerheten, det är absolut roligast! Och att det är varierat vilket gör att jag hela tiden möter nya utmaningar.

Hur är den psykosociala arbetsmiljön?
Jag trivs jättebra. Alla är hjälpsamma och förstående till mig som är ny och som frågar om allt möjligt. Jag har bara fått positivt bemötande. Jag känner verkligen att min arbetsgivare bryr sig om mig och vill att jag ska trivas.

Andra fördelar med företaget?
Det är en stor koncern så möjligheter finns till utveckling. Eftersom arbetsplatsen är stor finns många olika delar att jobba med, det skapar så klart möjligheter.

Har ni några personalförmåner?
Ja, vi har bland annat ett personalgym, friskvårdspeng och regelbundna hälsoundersökningar. Man månar om att personalen ska må bra och ha en hälsosam livsstil.

Läs mer

Jan Gunnarsson, El- och instrumenttekniker Mondi Dynäs

Vad gör du på jobbet?
Massor av olika saker. Det kan vara underhåll, förebyggande underhåll, felsökningar med mera. Den ena dagen är inte den andra lik, det är en av fördelarna med jobbet.
En lyckad dag på jobbet är när vi lyckats lösa problem som har hängt med länge och när allt flyter på.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns för dig i företaget?
Inom befattningen så finns det mycket att lära och det verkar inte vara några problem med stöttning från företaget och arbetskamrater.

Hur är trivseln på jobbet?
Alldeles utmärkt bra! Nu är så klart mycket nytt också men jag har grundkunskaperna.
Jag trivs med jobbet och med att arbeta inom industrin. Vi jobbar vi tillsammans och löser de problem som uppstår och vi har alltid tid att prata med varandra. Det sparas inte en massa utan vi löser de problem som uppstår – något annat finns inte. Inom många andra yrken finns inte tid för samtal, utan man gör bara det man måste göra.

Läs mer

Gunilla Ullmark, Laboratoriechef Mondi Dynäs

Berätta hur en arbetsdag kan se ut.
Jag börjar dagen med att gå en runda genom labbet och stämma av med personalen om hur läget är. Sedan består mycket av dagarna av sådant som behöver vara under kontroll för en väl fungerande avdelning som exempel personalplanering, arbetsmiljöfrågor, ekonomi och standardiserade arbetssätt med instruktioner och rutiner. Jag sitter även med i kemikaliegruppen, som jobbar med olika kemikaliefrågor.
Det är ett utvecklande och varierande jobb.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns i företaget?
Det är lätt att utvecklas i Mondi, och det finns absolut stora möjligheter! Det har det gjort för mig. Tidigare har jag haft befattningar med ett operativt ansvar men nu är det första gången som jag har personalansvar. Det är en utmaning samtidigt som det är väldigt roligt.
Här finns många olika befattningar och ingen sätter stopp för önskemål om det är någon utbildning som man vill gå för vidareutveckling. Det är ett företag som är bra, som tar hand om sina anställda.

Läs mer

Robin Andersson, Technical Sales Service Manager Mondi Dynäs

Hur ser en dag ut på jobbet?
En vanlig dag på jobbet ser så klart olika ut, vilket jag tycker är en av de positiva sakerna. Jag kan få in en reklamation som ska behandlas. Då jag, tillsammans med kollegor, gör en utredning till varför reklamationen har kommit in och om den skall godkännas eller inte. Jag tittar på produktionsdata, kundernas bilder och ofta pappersprov. Andra dagar kan jag planera, utföra och utvärderar provkörningar av nya pappersprodukter. Även tjänsteresor, vilket inte har varit så vanligt under pandemin (men några hann jag med under hösten 2021), där jag träffar kunder i reklamations- eller produktutvecklingssyfte.

Vad är det mest givande med jobbet?
Det är att jag utmanas och får verkligen använda hjärnan. Jobbet handlar en hel del om problemlösning och att inhämta ny kunskap. Det känns bra när jag varit inblandad i något projekt och det får en positiv effekt.

Hur ser karriärmöjligheterna ut?
Stora, det är ju bara att titta på mig. Det går att jobba högt upp i organisationen på kort tid. Här finns också många olika saker att göra och många olika möjligheter.
En vän sa vid ett tillfälle” du bor i skogen men jobbar i världen”, så är det faktiskt.

Läs mer

Möt Elin och Jonathan

Lär känna fler av våra medarbetare

Här möter du fler av Mondis anställda