Mondi Dynäs

Mondi Dynäs AB är en av världens största producenter av oblekt säckpapper och specialkraftpapper sedan 1917.

Kontakta oss

Mondi Dynäs
873 81 Väja,
Sweden

Mondi Dynäs

Om Mondi Dynäs

Mondi Dynäs AB, vårt integrerade massa- och pappersbruk, är en av världens största producenter av oblekt säckpapper och specialkraftpapper. Bruket ligger strax utanför Kramfors i vackra Höga Kusten. Vi började med massaproduktion 1915 och pappersproduktion 1917 och förvärvades av Mondi år 2000.

Två kontorsanställda tittar på bildskärmen

Papperstillverkning

Med rätt råmaterial, maskiner och kunnande levererar vi världens starkaste papper. Vi producerar 260 000 ton massa och papper per år med två pappersmaskiner.

Två anställda i fabriksmiljö

300 personer

Vi är stolta över att sysselsätta cirka 300 personer. Människor och hur vi bemöter varandra spelar en viktig roll hos oss. Vår kultur och våra värderingar är kärnan i verksamheten. Med en nollvision när det gäller olyckor innebär det att var och en av oss tar ansvar för att vi alla återvänder hem oskadda - varje dag. En säker och trygg arbetsplats fri från olyckor - det är målsättningen som präglar Mondis arbete i samtliga led.

manlig anställd som kontrollerar papperskvaliteten

Karriär och liv

En av de svåraste sakerna är att kombinera ett bra jobb med en optimal livsmiljö. Hos oss kan du få både och. Vi har ett tätt samarbete med närkommunerna för att hitta jobb till medflyttande partners och den perfekta platsen att bo på. Innan du ska börja arbeta hos oss är du alltid välkommen att kontakta oss, så kopplar vi dig till en av kommunens representanter som vägleder dig på rätt sätt när det gäller bland annat boende, föreningsliv och barnomsorg.

Våra produkter