Mondi Örebro

Förpackningar för en klimatsmart vardag.

Kontakta oss

Mondi Örebro
Pappersbruksallén 3A, Box 926,
701 30 Sweden

Mondi Örebro

Om Mondi Örebro

Vi på Mondi Örebro är stolta över att vara ett ledande extruderingsföretag som skapar hållbara, miljösmarta barriärer mot till exempel fukt, fett och vind. Många möter våra produkter dagligen i hemmet, i skolan eller på arbetsplatsen.

Vår långa historia inom pappersbranschen, tillsammans med modernt tänkande och bra koll på marknaden, gör att vi står oss bra i den internationella konkurrensen.

Du hittar oss i centrala Örebro i det anrika Pappersbruksområdet. Vi är cirka 115 anställda inom bland annat produktion, utveckling, marknad, lager och logistik. 

kvinnlig operatör

Det stora lilla företaget

Mondi Örebro förenar det bästa av två världar. Här finns alla funktioner och tillgång till den stora koncernens resurser i form av till exempel forskning och utveckling, och internationella karriärmöjligheter. Samtidigt har vi den mindre arbetsplatsens fördelar med korta beslutsvägar, ett flexibelt arbetssätt, en familjär stämning och ett inkluderande förhållningssätt där alla är lika viktiga.

anställda på kontoret som har ett möte

Innovativa arbetsplatser

Tekniken gör oss effektiva, våra medarbetare gör oss smarta. Våra arbetsplatser är innovativa och moderna, med spetsteknologi och maskiner som hjälper oss att arbeta på ett säkert sätt som ger resultat. Vi investerar inte bara i teknik för våra toppmoderna produktionssystem, utan även i utbildning för att våra medarbetare ska kunna använda dem. Vår digitala resa är i full gång och vi vill utbilda rätt talanger för att hjälpa oss att bli en digital ledare i vår bransch.

En säker och inkluderande arbetsplats

Vår kultur och våra värderingar är kärnan i verksamheten. Ett bra bemötande och en inkluderande arbetsmiljö spelar en central roll. Vi uppmuntrar nya idéer och vi ser varandra – på riktigt.

Med en nollvision när det gäller olyckor innebär det att var och en av oss tar ansvar för att vi alla återvänder hem oskadda – varje dag. En säker och trygg arbetsplats fri från olyckor – det är målsättningen som präglar Mondis arbete i samtliga led. För att nå dit prioriterar vi ett strategiskt och genomtänkt säkerhetsarbete. Säkerhetsarbetet präglar hela organisationen vilket är tydligt för både anställda och utomstående.

Vi har ett starkt fokus på hälsa och erbjuder flera hälsofrämjande aktiviteter. Genom olika insatser uppmuntrar vi våra medarbetare att ta väl hand om sig själva och varandra, på och utanför arbetsplatsen.

Grow. Create. Inspire. Together.

Grow, Create, Inspire och Together är den koncernövergripande visionen som leder oss i vårt dagliga arbete. Det handlar om att växa och utvecklas, att komma med nya idéer och skapa smarta lösningar, att inspireras och lära av varandra. Och framförallt – att vi gör det tillsammans!

Våra produkter